ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมบ่อเกรอะบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง