ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูห้องทำงาน จำนวน 1 งาน