ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาชุดปัดน้ำฝน