ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

hss6-chonburi.com

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

76 หมู่ 5 ถนนอ่างศิลา-บางแสน ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทร