ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

ตุลาคม 2023
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ตรวจสอบความพร้อมการประเมินโรงแรมเพื่อเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (HOSPITEL)

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสขุจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการประเมินโรงแรมเพื่อเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (HOSPITEL) วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายทศพงษ์ ตรีเนตร รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสขุจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการประเมินโรงแรมเพื่อเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ณ โรงแรม OZQ North Pattaya และโรงแรม Eastern Grand Palace Hotel อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid – 19 ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

Filters