ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

ตุลาคม 2023
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ดำเนินการทดสอบ/สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี​

วันที่ 31 สิงหาคม​ 2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เข้าดำเนินการทดสอบ/สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี​

Filters