ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

ตุลาคม 2023
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ตรวจสอบความพร้อมการประเมินโรงแรม เพื่อเป็นสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กร (ORGANIZATIONAL QUARANTINE)

วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 นายทศพงษ์ ตรีเนตร รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการประเมินโรงแรม เพื่อเป็นสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine) ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 13 แห่ง เพื่อเตรียมการรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานเก็บผลไม้ในประเทศฟินแลนด์และสวีเดน จำนวน 8,200 คน

Filters