ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2565

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

ส่งมอบสิ่งสนับสนุน อสม. จ.ตราด

ส่งมอบสิ่งสนับสนุน อสม. จ.ตราด

ดูเพิ่มเติม
ตรวจสอบความพร้อมการประเมินโรงแรม เพื่อเป็นสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กร (ORGANIZATIONAL QUARANTINE)

ตรวจสอบความพร้อมการประเมินโรงแรม เพื่อเป็นสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กร (ORGANIZATIONAL QUARANTINE)

ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการประเมินโรงแรม เพื่อเป็นสถานที่กักกันซึ่งทางราชก...
ดูเพิ่มเติม
ดำเนินการทดสอบ/สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี​

ดำเนินการทดสอบ/สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี​

ดูเพิ่มเติม
ตรวจสอบความพร้อมการประเมินโรงแรมเพื่อเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (HOSPITEL)

ตรวจสอบความพร้อมการประเมินโรงแรมเพื่อเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (HOSPITEL)

ดูเพิ่มเติม